Звіт ревізійної комісії ПФЛ. 05-03-2010 Первая лига - UA-футбол
Первая лига Украины
Первая лига Таблица Матчи Новости Команды Бомбардиры Ассистенты Гол+пас Посещаемость
05.03.2010
пятница
10:30
Звіт ревізійної комісії ПФЛ
Рейтинг публикации

На позачерговій звітно-виборчій Конференції Професіональної футбольної ліги було розглянуто немало цікавих питань. Одним з найцікавіших був виступ віце-президента футбольного клуба "Львів" Штукатурова Федора Олексійовича, який також є членом ревізійної комісії ПФЛ. Він озвучив звіт ревізійної комісії "Про результати перевірки фінансової діяльності ПФЛ та ДП "Футбол Профі" за період з 01 січня по 31 жовтня 2009 року". Пропонуємо текст виступу:

На виконання Постанови Центральної Ради № 35 від 29 жовтня 2009 року стосовно перевірки фінансової діяльності Професіональної футбольної ліги України та рішення спільного засідання Ревізійної комісії та комісії з перевірки фінансової діяльності ПФЛ від 04 листопада 2009 року, комісією з перевірки фінансової діяльності ПФЛ було проведено перевірку фінансової діяльності ПФЛ за період з 01.01.2009 р. по 30.10.2009 р..

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність ПФЛ, протягом періоду, що перевірявся були:

Сирота Святослав Анатолійович - Президент ПФЛ (повноваження згідно Статуту) протягом усього терміну перевірки;

Голуб Роман Іванович – Виконавчий директор (повноваження згідно Довіреностей Президента ПФЛ від 25.05.09 № 647 та від 01.7.09 № 858/1).

Відповідно до статті 1 розділу 2 статуту Об’єднання футбольних клубів „Професіональна футбольна ліга України” від 26 травня 1996 року зі змінами та доповненнями від 20.06.09 (ідентифікаційний код 24089944) Об’єднання є Всеукраїнським спортивним неприбутковим об’єднанням професіональних футбольних клубів, діяльність якого спрямована на розвиток футболу в Україні, організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд першої та другої ліг ПФЛ.

Згідно статті 28, розділу 5 Статуту джерелом майна та коштів ПФЛ є: річні заявкові внески; обов’язкові грошові внески; вступні внески; цільові внески; спонсорські внески; добровільні пожертви, подарунки, спадщини, об’єкти інтелектуальної власності, що надходять від фізичних та юридичних осіб; інші надходження, не заборонені законодавством України.

Вищим органом управління ПФЛ є Конференція, у період між конференціями органом управління ПФЛ Центральна Рада, яка приймає рішення з усіх питань, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Конференції.

Вищою посадовою особою ПФЛ, на яку покладено виконавчі функції управління діяльністю ПФЛ є Президент, який обирається конференцією.

Вибірковою перевіркою руху грошових коштів по рахункам ПФЛ, а також перевіркою взаєморозрахунків контрагентів ПФЛ встановлено факти відволікання коштів понад затверджений Центральною Радою бюджет на сезон 2009/2010. Так зокрема, за чотири місяці з червня по вересень перевищено затверджену річну суму асигнувань по статтях:

- технічне обслуговування транспорту - 150 % ;

- адміністративно-господарські витрати - 280 %;

- придбання основних засобів - 105 %;

- придбання нагородної та сувенірної продукції - 230 %;

- інші витрати - 847 %.

Крім того, до бюджету не вносились зміни , не передбачались витрати, а також не приймалися відповідні рішення Центральною радою ПФЛ на:

- надання позички ДП “Футбол профі” у сумі 789 тис. гривень;

- внесок у Статутний фонд ДП “Футбол профі” у сумі 486 тис. гривень;

- лізинг автомобілів у сумі 539 тис. гривень.

Ці дії призвели до перевищення витрат на суму 2 815 000 гривень.

Зупинюсь на окремих статтях бюджету:

Технічне обслуговування транспорту - по цій статті встановлено що за кошти ПФЛ обслуговувався власний автомобіль Виконавчого директора, який був взятий в оренду в нього ж (так за 4 місяці на нього було витрачено 170 тис. гривень.).

Крім того, Центральною радою ПФЛ 26.05.09 було прийнято рішення дозволити Адміністрації ПФЛ придбати 2 автомобілі по ціні до 50 тис. $. Після цього ПФЛ було взято у лізинг 2 автомобілі строком на 3 роки без права викупу; загальний платіж за 3 роки становив би 1 627 349,24 грн (200 тис. $), що в двічі перевищу первісну вартість, при цьому за 4 місяці було сплачено 540 тис. гривень.

Адміністративно-господарські витрати – зупинюсь на одному факті. У серпні 2009 року були профінансовані роботи по заміні покриття у коридорі приміщення ПФЛ на ламінат на суму 70 000 гривень. Акти виконаних робіт підписані Президентом ПФЛ. Однак фактично роботи не проводились.

Придбання нагородної та сувенірної продукції – загалом було витрачено 299 тис. гривень, при передбачених бюджетом 130 тисячах гривень. При цьому всі кошти по цієї статті перераховувались на ФОП Аношкін В.Г., ця ж особа підприємиць займала посаду керівника-адміністративно господарського відділу ДП «Футбол Профі». Рахунки та видаткові накладні до перевірки не були надані, а відповідно до пояснень працівників ПФЛ деякі документи зникли.

Крім того, відповідно до пояснення Гуча Андрія Михайловича 86 тис. грн. позички, він брав за вказівкою Сироти С.А. для заявкового внеску за ФК Дніпро-75.

Також, до інших витрат було віднесено витрати на фінансування дочірнього підприємства «Футбол ПРОФІ».

За дорученням ПФЛ Ревізійна комісія провела перевірку ДП “Футбол Профі”. Протягом періоду роботи цього підприємства, фактично 5 місяців (травень – жовтень), основним фінансовим джерелом існування була ПФЛ.

У травні 2009 року було внесено ряд змін до статуту, зокрема збільшено статутний фонд з 1500 грн. до 500 000 грн. однак рішення Центральної ради ПФЛ з цього приводу до перевірки не було надано.

Що стосується безпосередньо господарської діяльності підприємства, то протягом липня – грудня 2009 року на поточний рахунок ДП “Футбол Профі” надійшло коштів на суму 1 359 180 грн. 49 коп., витрачено за цей же період 1 311 162 грн. 53 коп. Станом на 08.12.09 залишок коштів на рахунку ДП “Футбол Профі” становить 48017 грн. 96 коп.

Від ПФЛ ДП “Футбол Профі” надійшло коштів на суму 1 276 269 грн. 68 коп., з яких: 486 219 грн. – внесок до статутного фонду підприємства; 789 404 грн. – у вигляді позики.

Позики ПФЛ підприємству надавалися як цільові так і з формулюванням на ведення господарської діяльності, без рішень Центральної ради ПФЛ. Станом на 4 березня 2010 року прострочений строк повернення позичок на суму 286 404 грн.

Майже 45 % отриманих коштів від ПФЛ України (565 100 грн.) було перераховано ДП “Футбол Профі” по договору про надання поліграфічних послуг ТОВ “Наш Рекламний Світ”. Основні послуги, що надавались підприємству це типографські послуги (друк журналу), зйомка відео новин, розробка макету, розміщення реклами у спортивних виданнях та на сайті. У ході перевірки встановлено що відео зйомка велась компанією “АРТ - хаус”, у якої було укладено договір безпосередньо з ПФЛ, при цьому акти виконаних робіт підписані з обох сторін, відеоролики викладені на сайті ПФЛ, однак оплати за цим договором ні збоку ПФЛ, а ні збоку ДП “Футбол Профі” до цього часу не зроблено.

Також підприємство займалось розробкою мобільних трибун для глядачів. На цей проект, а саме отримання дозвільної документації, було перераховано “Укрдніпроектстальконструкція” кошти у сумі 54 000 грн. та отримано дозвільну документацію. Однак маючи підписані договори з Футбольним клубом “Дністер-Овідіополь” та ФК м. Боярка підприємство не розпочало роботу, у зв’язку з відмовою клубів здійснити попередню оплату.

Ще одним з проектів за дорученням керівництва ПФЛ було придбання та поставка форми для Футбольного клубу “Сталь-Алчевськ” на суму 72 440 грн. з відстрочкою платежу до 15.10.2009 року. На момент проведення перевірки гроші за відвантажену форму від Футбольного клубу “Сталь-Алчевськ” на рахунок ДП “Футбол Профі” не поступали. Після перевірки між ПФЛ та ДП “Футбол Профі” було укладено договір про уступку права вимоги. Станом на 3 березня 2010 року Футбольного клубу “Сталь-Алчевськ” з ПФЛ не розрахувався.

Окремо хочу приділити увагу до проекту по придбанню футбольних м’ячів. Договором позички між ПФЛ та ДП “Футбол Профі” від 23.09.09

№ 14/09 передбачав надання коштів у сумі 255 000 грн. строком до 31.05.2010 року. Кошти поступили на рахунок підприємства наступного дня. Відповідно до договору поставки ДП “Футбол Профі” 24.09.09 перераховує ФОП Богатир Р.В. кошти у сумі 255 000 грн., термін дії договору встановлено 31.12.2012 року, термін поставки договором не передбачено, а розрахунок вартості товару та кількість визначається специфікацією, або іншими документами, які є невід’ємною частиною договору, однак їх до перевірки не надано. Відповідно до пояснення директора підприємства підпис на договорі не належить йому, а загальна сума оплати за договором 750 тис. грн., крім того директор зазначає що координував цим проектом колишній член Центральної Ради ПФЛ Чумак В. Під час останнього засідання Центральної ради ПФЛ, що відбулось 1 березня 2010 року Копил П.А. поінформував присутніх, що він отримав від ФОП Богатир Р.В. акт виконаних робіт на всю суму, в якому вже перебуває його підпис, який йому не належить.

Також перевіркою встановлено, що з рахунку підприємства здійснювались оплата за туристичні послуги на суму 3795 грн. через компанію “Дрім Тревел”, а також встановлено факт перерахування з розрахункового рахунку ДП “Футбол Профі” коштів на загальну суму 10 000 грн. з призначенням платежу поповнення карткового рахунку Сироти С.А. р/р № 26252032407002. Пояснити ці перерахування директор підприємства не може. Первісні документи відсутні.

У зв’язку з відсутністю регістрів бухгалтерського обліку перевірити правильність відображення кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства не було можливим.

Хочу також звернути увагу, на ситуацію що склалась в серпні 2009 року. Так, дисциплінарним комітетом ПФЛ 21 серпня 2009 року розглядалось питання Про невиконання окремими клубами сплати другої частини річних заявкових грошових внесків на участь у першостях України з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги у терміни, встановлені Регламентом змагань сезону 2009/2010 років та постановою Центральної Ради ПФЛ від 17 серпня 2009 року № 23. Списки боржників подавалися на дисциплінарний комітет адміністрацією ПФЛ, при цьому до нього попали не всі клуби що мали на той період заборгованість, а лише окремі. (Рось Біла Церква, 2А, 10000 грн. 04.09.09, Зірка Кіровоград, 1 ліга, 185 000 грн. 09.09.09, Нива Тернопіль 1 ліга 185 000 грн. по 01.03.10).

Слід також зазначити, що в перевіряємому періоді, за дорученням Президента ПФЛ Сироти Святослава Анатолійовича, був проведений аудит фінансової діяльності ПФЛ за період з 1 липня 2009 по 30 вересня 2009 року. Так, відповідно до висновку зробленого аудитором Лахно Тарасом Анатолійовичем, цитую дослівно «… на момент написання аудиторського висновку не було представлено затвердженого керівником та діючого кошторису на поточний сезон 2009/2010. Представлений для перевірки проект кошторису складений формально, без врахування прийнятих керівником та Центральною Радою рішень стосовно доходів і витрат Об’єднання. Перевірити, чи дотримується в своїй діяльності Об’єднання статей кошторису неможливо, так як бухгалтерський облік потребує коригувань та до оформлення регістрів синтетичного обліку.» Звернемось до Статуту ПФЛ, стаття 20. Президент. Права та обов’язки. Пункт 4.12. Президент затверджує кошторис фінансових надходжень і витрат, передбачених статутною діяльністю ПФЛ, попередньо узгодивши його з Центральною радою.

Після завершення перевірок, на виконання рішення Центральної ради ПФЛ від 17.12.09 № 39 матеріали перевірки ПФЛ було передано до прокуратури м. Києва. 20 січня цього року прокуратурою прийнято постанову про порушення кримінальної справи за фактом заволодіння майном Об’єднання футбольних клубів «Професійна футбольна ліга України» у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовою особою вказаного Об’єднання, тобто за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Підсумовуючи викладене вище, необхідно зробити наступні висновки:

1. У зв’язку із відсутністю частини первинних фінансових документів у бухгалтерському обліку ПФЛ ревізійною комісією зроблена перевірка операції, які в основному підтверджені такими документами та банківськими виписками, а тому висновки ревізійної комісії є такими, що відповідають фактичному стану і зроблені відповідно до вимог закону.

2. Перевитрати коштів ПФЛ не передбачені кошторисом, затвердженим Центральною радою ПФЛ, складають 2 815 000 грн.

3. У ПФЛ відсутня система управлінської звітності, що створило умови для безсистемного і самовільного використання коштів посадовими особами – президентом ПФЛ Сиротою С. А. та виконавчим директором ПФЛ Голубом Р.І., які згідно із Статутом та посадовими інструкціями ПФЛ мали виключне право управляти фінансами.

4. Нецільове відволікання фінансових ресурсів у великих розмірах призвело до різкого падіння фінансової спроможності та виникнення загрози дієздатності ПФЛ.

5. З метою забезпечення контролю за поверненням неконтрольовано-використаних коштів ПФЛ та ДП «Футбол ПРОФІ», а також притягнення винних осіб до відповідальності необхідно утворити комісію при ПФЛ по розгляду цих порушень.

6. Необхідно розробити зміни та доповнення до Статутів ПФЛ та ДП «Футбол ПРОФІ».

Читайте самые интересные новости футбола в Facebook и Viber
Оцените этот материал
Голосов 1
Источник: В`ячеслав Лашук, UA-Футбол
Подождите, пожалуйста, идет загрузка комментариев

 

© UA-Футбол 2002-2017.
Все права на материалы, находящиеся на сайте www.ua-football.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на UA-Футбол обязательна.
Пишите нам: info@ua-football.com