Угода користувача

Ця Угода користувача (далі - «Угода») регламентує відносини між компанією 1766 TEAM EOOD, юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Болгарія (далі - «Адміністрація Веб-сайту ua-football.com») і необмеженим колом фізичних та юридичних осіб, визначених цією Угодою.
 

Визначення термінів і понять

Веб-сайт ua-football.com - (Далі - «Веб-портал»), розташований під доменним ім'ям www.ua-football.com, як складений з комбінацій спеціально підібраних і розташованих певним чином, матеріалів (посилань, текстів, малюнків, фотографій, креслень, аудіовізуальних добутків і інших об'єктів), а також сукупність програмних і апаратних засобів, які забезпечують доступ користувачів до даних матеріалів.
 
Користування Веб-порталом – здійснення Користувачами розміщення, перегляду, коментування і визначення рейтингу Інформаційних матеріалів, розміщених за допомогою Сервісу Веб-порталу.
 
Користувач / Користувачі – фізичні або юридичні особи, в т.ч. Адміністратори веб-сайтів, які в установленому цією Угодою порядку здійснюють Користування Веб-сайтом Ua-football;
 
Сервіс Веб-порталу – програмна система Веб-порталу, за допомогою якої, Користувачі можуть здійснювати наступні дії:
 
  • перегляд (ознайомлення) розміщених Інформаційних матеріалів;
  • розміщення коментарів (текстових повідомлень) до розміщених Інформаційних матеріалів;
  • визначення рейтингу розміщених Інформаційних матеріалів.
 
Інформаційний матеріал – певним чином викладена і структурована інформація про події, що відбулися недавно або відбуваються в даний момент, представляє політичний, соціальний або економічний інтерес для одержувачів даної інформації (Узагальнене поняття - «Новина» або «Новини»).
 
Інформаційний матеріал може бути у вигляді тексту, аудіо-відео записи, фотографії, малюнка, будь-якого іншого аудіовізуального відображення, які можуть розміщуватися окремо або бути об'єднані в групу.
 
Інформаційний матеріал може бути в формі інформаційного повідомлення, репортажу, інтерв'ю, випуску новин, статті, аналізу, висновків та інших можливих формах.
 
Посилання - адреса сторінки веб-сайту в мережі Інтернет. Посилання може мати функцію відображення інформації, розміщеної на сторінці веб-сайту, до якої веде це посилання.
 
Адміністратор веб-сайту – юридична або фізична особа, яка є Користувачем і володіє всіма необхідними правами для Розміщення Інформаційних матеріалів.
 

1. Предмет згоди

1.1. Ця Угода регулює умови і порядок Користування Веб-порталом.
1.2. Діюча версія цієї Угоди доступна за адресою https://www.ua-football.com/ua/terms.
1.3. Угода може бути змінена Адміністрацією Веб-порталу без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту його розміщення за адресою, вказаною в п. 1.2. Угоди, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Користувач самостійно несе обов'язок по ознайомленню з новими редакціями Угоди.
1.4. Здійснення користування Веб-порталу, в повному обсязі або частково, означає повну згоду Користувача з усіма умовами цієї Угоди, і розцінюється як факт укладення цієї Угоди між Користувачем і Адміністрацією Веб-порталу.
1.5. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень Угоди, Користувач не має права здійснювати Користування Веб-порталом.
 

2. Здійснення Користування Веб-порталом

2.1. Адміністрація Веб-порталу надає Користувачеві можливість користуватися наступними інформаційними і комунікаційними послугами:
2.1.1. Здійснювати Розміщення Інформаційних матеріалів;
2.1.2. Переглядати (ознайомлюватися) Розміщені Інформаційні матеріали;
2.1.3. Розміщувати коментарі (текстові повідомлення) до розміщених Інформаційним матеріалами;
2.2. Для здійснення Користування Веб-порталом, Користувач повинен пройти процес реєстрації на Веб-порталі.
2.3. За замовчуванням встановлена українська версія веб-сайту. Користувач завжди може змінити мову у мовній панелі веб-сайту (у верхній правій частині веб-сторінки). Вибрана мова інтерфейсу змінює мову за замовчуванням. Веб-портал показує контент і результати пошуку вибраною Користувачем мовою. Дізнатися більше, як працюють мовні налаштування веб-сайту та як їх змінити, можна у Політиці конфіденційності та захисту персональних даних.
 

3. Реєстрація користувачів

3.1. Для реєстрації на Веб-порталі, Користувач повинен вказати достовірну і повну інформацію про себе, згідно питань, зазначених в реєстраційній формі.
3.2. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації Веб-порталу є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Адміністрація Веб-порталу має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача і відмовити Користувачеві в Користування Веб-порталом.
3.3. Адміністрація Веб-порталу не перевіряє достовірність одержуваної інформації про Користувачів і не перевіряє правосуб'єктність користувачів.
3.4. Користувач самостійно вибирає унікальне реєстраційне ім'я (Логін) з числа доступних для реєстрації й пароль доступу до Сервісу Веб-порталу.
3.5. Користувач несе повну відповідальність за безпеку використовуваного ним логіна і пароля доступу до Сервісу Веб-порталу, а також несе повну відповідальність за всі дії, які будуть здійснені від імені Користувача з використанням його логіна та пароля.
3.6. Користувач зобов'язується не розголошувати який він використовує логін і пароль доступу до Сервісу Веб-порталу.
3.7. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністрацію Веб-порталу про будь-який випадок несанкціонованого (не дозволеного Користувачам) доступу до Сервісу Веб-порталу з використанням його логіна та пароля.
 

4. Права і обов'язки

4.1. Адміністрація Веб-порталу має право:
4.1.1. переносити Інформаційні матеріали, посилання на Інформаційні матеріали, коментарі, повідомлення з одного розділу в інший, якщо, на думку Адміністрації Веб-порталу, вони стосуються відповідної тематики;
4.1.2. видаляти Інформаційні матеріали, посилання на Інформаційні матеріали, повідомлення та коментарі користувачів, якщо вони суперечать умовам Угоди і нормам чинного законодавства України;
4.1.3. використовувати надані Користувачем об'єкти авторського права на Веб-порталі, відповідно до п. 4.5. угоди;
4.1.4. заблокувати або видалити акаунт (обліковий запис) Користувача, в разі порушення ним умов Угоди або невикористання відповідного Сервісу Веб-порталу більше 1 (одного) року;
4.1.5. видаляти будь-які Інформаційні матеріали, посилання на Інформаційні матеріали, коментарі, повідомлення та інші, що розміщуються на Веб-порталі
4.1.6. закривати доступ до Веб-порталу, в цілому або до окремих його ресурсів, сторінок, розділів, обмежувати надання Сервісу Веб-порталу без попереднього повідомлення користувачів про таких діях. В такому випадку Адміністрація Веб-порталу не несе відповідальності за припинення доступу користувачів до користування веб-порталом.
 

4.2. Користувач має право:

4.2.1. використовувати обраний ним логін і пароль доступу до Сервісу Веб-порталу після завершення процесу реєстрації Користувача на Веб-порталі;
4.2.2. ознайомлюватися, переглядати Інформаційні матеріали, коментарі, повідомлення та інші матеріали, розміщені на Веб-порталі;
4.2.3. створювати власні текстові повідомлення, коментарі, а також обмінюватися думками з приводу відповідної тематики розміщені Інформаційного матеріалу;
4.3. У разі виявлення фактів незаконного використання Інформаційних матеріалів, розміщених на Веб-порталі, Користувач повинен у найкоротший термін повідомити про це Адміністрацію Веб-порталу.
4.4. Приймаючи цю Угоду, Користувач погоджується з тим, що він надає Адміністрації Веб-порталу невиключні права інтелектуальної власності на розміщувані Користувачем на Веб-порталі Інформаційні матеріали, а саме: не виключне право інтелектуальної власності на використання, публічне виконання і публічне сповіщення, публічну демонстрацію і публічний показ, будь-яке повторне оприлюднення, що розміщуються на Веб-порталі Інформаційних матеріалів, в тому числі право на передачу (відчуження), наданих авленіе перерахованих вище прав третім особам.
 

5. Обмеження Користування Веб-порталом

5.1. На Веб-порталі заборонено розміщувати і поширювати інформацію (коментарі, повідомлення), матеріали, в т.ч. Інформаційні матеріали, посилання, що ведуть до таких матеріалів і інформації, які містять:
5.1.1. заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики до розділу території або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до цивільних безладів; заклики до агресії або розпалювання міжетнічних, міжнаціональних, військових та інших конфліктів, заклики до дій спрямовані на порушення законодавства України, або розміщувати інший матеріал, який може становити кримінальний злочин або причину його скоєння;
5.1.2. матеріали, які є незаконними; що ображають моральність, честь і гідність, порушують права та охоронювані законом інтереси третіх осіб; а також нецензурні вирази і матеріали, висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру;
5.1.3. матеріали рекламного, комерційного характеру, розміщення яких не погоджено з Адміністрацією Веб-порталу;
5.1.4. об'єкти інтелектуальної власності, без наявності відповідного права на таке публічне розміщення або поширення;
5.1.5. матеріали, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу до ресурсів Веб-порталу.
5.1.6. персональні дані користувачів або третіх осіб;
5.1.7. матеріали, зміст і/або поширення яких порушує чинне законодавство України.
5.1.8. інформацію комерційного характеру, які відносяться до особистості Користувача.
5.2. Інформаційні матеріали, що розміщуються Користувачами на Веб-порталі, повинні відповідати визначенню терміна "Інформаційний матеріал" зазначеного в цій Угоді.
 

6. Модерування розміщеної інформації та матеріалів

6.1. Модерування всіх розміщуваних на Веб-порталі матеріалів, в т.ч. Інформаційних матеріалів, інформації (коментарів, повідомлень), посилань, що ведуть до таких матеріалів і інформації здійснюється за принципом постмодерації. Всі матеріали і інформація, що розміщуються на Веб-порталі, перевіряються модератором тільки після їх розміщення.
6.2. Якщо модератор вважає, що розміщений на Веб-порталі матеріал або інформація порушують певні цією Угодою правила, модератор має право видалити такий матеріал або інформацію.
6.3. Кожен Користувач має право відправити у службу технічної підтримки Веб-порталу скаргу на розміщений на Веб-порталі матеріал або інформацію з проханням їх видалення. При наявності підстав, передбачених цією Угодою або чинним законодавством України, даний матеріал або інформація будуть видалені.
6.4. Користувачі, які не згодні з рішенням модератора, можуть написати своє аргументоване заперечення в службу технічної підтримки Веб-порталу.
 

7. Гарантії

7.1. Кожен Користувач гарантує, що всі розміщуються ним на Веб-порталі матеріали, в т.ч. Інформаційні матеріали, інформація (коментарі, повідомлення), посилання, що ведуть до таких матеріалів і інформації, відповідають нормам чинного законодавства України, вимогам цієї Угоди, а також не підпадають під обмеження, зазначені в розділі 5 (Обмеження Користування Веб-порталом) цієї Угоди.
7.2. Кожен Користувач гарантує, що має всі необхідні юридичні права інтелектуальної власності на розміщувані їм (Користувачем) на Веб-порталі Інформаційні матеріали, а саме: не виключне право інтелектуальної власності на використання, публічне виконання і публічне сповіщення, публічну демонстрацію і публічний показ, будь-яке повторне оприлюднення таких інформаційних матеріалів, в тому числі право на передачу (відчуження), надання вищеперелічених прав третім особам.
 

8. Відповідальність

8.1. Кожен Користувач, підтверджує і погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за всю розміщувану їм (Користувачем) інформацію (коментарі, повідомлення), матеріали, в т.ч. Інформаційні матеріали на Веб-порталі.
8.2. Кожен Користувач, підтверджує і погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за дотримання всіх гарантій, зазначених в розділі 7 цієї Угоди.
8.3. У разі виникнення в зв'язку з порушенням Користувачем гарантій, зазначених в розділі 7 цієї Угоди, претензій, штрафних санкцій, судових суперечок з боку третіх осіб або уповноважених органів державної влади, такий Користувач зобов'язується розглядати і вирішувати всі претензії, штрафні санкції та судові суперечки без залучення адміністрації Веб-порталу або співробітників адміністрації Веб-порталу. Користувач зобов'язується виступити на стороні відповідача, а також компенсувати Адміністрації Веб-порталу або співробітнику Адміністрації Веб-порталу в повному обсязі всі документально підтверджені збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, викликані порушенням Користувачем гарантій, зазначених в розділі 7 цієї Угоди.
8.4. Кожен Користувач погоджується з тим, що вся інформація і матеріали, в т.ч. Інформаційні матеріали, що розміщуються на Веб-порталі, шляхом розміщення (експорту, інтеграції) посилань з інших веб-сайтів мережі Інтернет, знаходяться за межами контролю Адміністрації Веб-порталу, а Користувач отримує доступ до такої інформації і матеріалів виключно на свій ризик. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Веб-порталу не несе відповідальності за доступність таких веб-сайтів, за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням Користувачем даних веб-сайтів або інформації та матеріалів розміщених на цих веб-сайтах.
8.5. Адміністрація Веб-порталу не здійснює обов'язкової перевірки матеріалів і інформації, що розміщуються Користувачем на Веб-порталі.
8.6. Адміністрація Веб-порталу не несе відповідальності: (1) за зміст інформації та матеріалів, що розміщуються на Веб-сайті Ua-football; (2) за будь-які висловлювання та коментарі користувачів; (3) за порушення Користувачами авторських і суміжних прав.
8.7. Адміністрація Веб-порталу не несе відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки, навіть якщо Адміністрації Сайту Ua-football було заздалегідь повідомлено про можливість несення таких збитків, понесені Користувачами або третіми особами, в зв'язку з користуванням та / або неможливістю Користування Веб-порталом .
8.8. Адміністрація Веб-порталу прикладає всі необхідні зусилля для забезпечення безперебійної роботи Веб-порталу, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату інформації і матеріалів Користувача, розміщених на Веб-порталі, а також за недостатню якість або швидкість завантаження таких матеріалів і інформації.
8.9. При будь-яких обставинах відповідальність Адміністрації Веб-порталу за даною Угодою обмежена сумою в розмірі 500 (п'ятсот) гривень.
 

9. Права інтелектуальної власності

9.1. Всі виключні права інтелектуальної власності на Веб-портал Уповноваженого Веб-порталу, будь-яке використання Користувачами або третіми особами будь-яких складових елементів Веб-порталу - забороняється.
 

10. Заключні положення

10.1. Дана Угода та відносини, що виникають в результаті прийняття умов Угоди, регулюються відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Ця Угода є Договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, в зв'язку з чим:
10.2.1. Угода укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, який виявив намір укласти цю Угоду;
10.2.2. Користувач, який висловив намір укласти Угоду, не може запропонувати свої умови Угоди;
10.2.3. У разі незгоди зі змістом та/або формою Угоди або окремих його положень, Користувач, який висловив намір укласти Угоду, має право відмовитися від його укладення;
10.3. Користувач підтверджує, що уклав цю Угоду при повному розумінні мови, на якому викладено цю Угоду, при повному розумінні змісту Угоди, а також використовуваної в Угоді термінології.
 

11. Зміни в Угоді

У цю Угоду користувача періодично і без попереднього повідомлення користувача про це можуть вноситися зміни і доповнення, в тому числі, при зміні вимог законодавства. Просимо час від часу переглядати Угоду для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.

С уважением, UA-Футбол

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус

Новини Футболу